Tandheelkundige vergoedingen door Sjögren

 

 

Als je Sjögren hebt, kan het zijn dat je gebit ondanks goede verzorging en behandeling achteruitgaat.

Dan kun je soms in aanmerking komen voor volledige vergoeding van tandartskosten uit de basisverzekering (bijv. controle van het gebit, behandelingen door een mondhygiënist , vullingen plaatsen, fluoridebehandelingen) en een vergoeding van kronen/implantaten. 

 

Een machtiging voor deze behandelingen moet van tevoren worden aangevraagd bij de ziektekostenverzekering door je tandarts.

Deze machtiging kan worden afgegeven op grond van artikel 2.7 lid 1 sub b, en artikel 2.1 lid 3 van het Besluit Zorgverzekering.

De adviserend tandarts van de zorgverzekering beoordeelt of je in aanmerking komt voor de vergoeding. Na de verstrekking van de machtiging kan met de behandeling worden gestart.


Ook kun je worden doorverwezen naar een Centrum Bijzondere Tandheelkunde of een Stichting Bijzondere Tandheelkunde. 

Zij zijn specialisten op het gebied van mondproblemen en stellen een behandelplan op en vragen een
machtiging aan voor de behandeling aan bij uw ziektekostenverzekering.

 

De volledige tekst van het Besluit Zorgverzekering kun je hier terugvinden, of vul 'Besluit zorgverzekering' in bij de zoekvraag.

 

Mocht het zijn dat de aanvraag in eerste instantie afgewezen wordt, dan kun je altijd gebruik maken van een bezwaar- en/of klachtenprocedure. 
Wordt het na deze procedure nog steeds afgewezen, dan is het mogelijk een klacht in te dienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ).

Dit een onafhankelijke en onpartijdige organisatie voor problemen tussen consumenten en hun ziektekostenverzekeraar.