Wat is dunnevezelneuropathie (DVN)?
Dunne zenuwvezels in ons lichaam zijn verantwoordelijk voor de pijn- en temperatuurzin en de autonome functies, dat zijn functies die onbewust plaatsvinden zoals de regeling van bloeddruk en zweten.

De dunne zenuwvezels zijn de eindtakjes van de zenuwen, zij lopen vlak onder de huid.
Dunne Vezel Neuropathie (DVN) is een aandoening waarbij vooral de dunne zenuwvezels niet goed functioneren. Het is een vorm van polyneuropathie (poly = veel, neuropathie = zenuwziekte).

Als alleen de dunne zenuwvezels zijn aangedaan, is er sprake van een dunnevezelneuropathie.

Wanneer de dikke zenuwvezels zijn aangedaan, noemen we het een polyneuropathie.
Soms gaat het om een gemengde polyneuropathie, dan doen zowel dikke als dunne zenuwvezels mee.

Symptomen van DVN kunnen zijn:
-Een brandend gevoel

-Prikkelende, stekende of schietende pijn

-Tintelingen
-Jeuk, het gevoel alsof er mieren onder de huid lopen
-Verminderd gevoel voor warmte of kou, verminderd gevoel voor pijnprikkels
-Maagklachten en darmklachten
-Schommelingen van de bloeddruk
-Hartkloppingen
-Meer of juist veel minder zweten dan voorheen
-Droge ogen of mond
-Seksuele problemen waaronder impotentie
-Spierpijn

-Accomodatiestoornissen

-Plasproblemen

 

Hoe wordt de diagnose dunnevezelneuropathie gesteld?
Aan de hand van de klachtenpatroon zal de arts bepalen naar welke mogelijke oorzaken verder onderzoek gedaan moet worden.

 

Om de diagnose dunnevezelneuropathie te kunnen stellen, zijn de volgende onderzoeken mogelijk:
-Een onderzoek naar de temperatuurgevoeligheid (Temperatuur Drempel Onderzoek)
-Een onderzoek naar de geleiding van warmteprikkels (´contact heat evoked potentials´)
-Een huidbiopt


Bij het huidbiopt wordt onder plaatselijke verdoving een stukje huid net boven de enkel aan de buitenzijde afgenomen met een doorsnede van drie millimeter.
Het stukje huid wordt zo bewerkt dat onder de microscoop het aantal zenuwvezels kan worden geteld.

In het geval van een dunnevezelneuropathie is het aantal zenuwvezels laag.

Ook wordt ook onderzoek gedaan naar de geleiding van de dikke zenuwvezels met een elektromyogram (EMG) en wordt bloedonderzoek verricht.

 

Het MUMC (Maastricht) is in Nederland het specialistisch centrum i.v.m. Dunne Vezel Neuropathie.

Je neuroloog kan je hier naar toe verwijzen.

De wachttijd is c.a. 8-12 maanden.

 

Behandeling van DVN
Als de oorzaak van de dunnevezelneuropathie bekend is, kan worden geprobeerd deze weg te nemen.

Oorzaken kunnen o.a. zijn: Sjögren, Hashimoto, Sarcoïdose, Vasculitis, Crohn, Diabetes Mellitus, Coeliakie, een tekort van vitamine B12, een overschot van vitamine B6, een erfelijke aandoening van de natriumkanalen, alcoholisme, HIV en een bijwerking van bepaalde medicatie.

 

Wanneer dat niet mogelijk is om de oorzaak te behandelen of wanneer er geen oorzaak wordt gevonden (idiopatisch), zal de behandeling in de meeste gevallen bestaan uit pijnbestrijding.

Pijnstillers die vaak worden voorgeschreven zijn:
-Antidepressiva (bijv. Amytripteline)
-Anti-epileptica (bijv. Lyrica, Gabapentine)
-Opioïden/morfineachtige medicijnen (bijv. Tramadol, Oxycodon)
Voor een pijnbehandeling kunt u worden verwezen naar een pijncentrum/pijnpoli.

 

Medicijnonderzoeken

Momenteel lopen er verschillende medicijnonderzoeken:

-De werkzaamheid van IVIG bij Dunne Vezel Neuropathie

-Cibinetide (ARA 290)