De oorzaak

Auto-immuunziekte

De ziekte van Sjögren is een auto-immuunziekte.
Auto-immuunziekten zijn ziekten waarbij de natuurlijke afweer van het lichaam zich richt tegen het eigen lichaam.
'Auto' is Latijn voor 'zelf' en 'immuun' betekent 'afweer'.
Een auto-immuunziekte is altijd chronisch, dit betekent dat het nooit meer weg gaat.

 


Oorzaak

Er zijn aanwijzingen dat virusinfecties, hormonen en erfelijke factoren een rol spelen bij het ontstaan van deze auto-immuunziekte.