Internationaal reuma jongerenonderzoek

Het UMC Utrecht en de stichting Youth-R-well.com, zoeken deelnemers voor een internationaal onderzoek naar de ervaringen van jonge mensen van 18 tot 35 jaar met reuma.
Daarbij gaat het over de vraag wat hiervan de invloed is op het dagelijks leven en op verwachtingen voor de toekomst. Ook jij kunt meedoen!

EularDe gegevens voor het internationale onderzoek willen UMCU en Youth-R-well.com verzamelen door individuele interviews te houden en door een groepsbijeenkomst van ongeveer 8 jonge mensen die reuma hebben.

Groepsbijeenkomst
Ook jij kunt meedoen aan de groepsbijeenkomst op dinsdagavond 8 januari 2013 in het UMC Utrecht.
De avond begint om 19.30 uur en duurt ongeveer twee uur. Alle deelnemers ontvangen een Iris cheque en vergoeding van de reiskosten.

Interview
Mocht je niet in de gelegenheid zijn om aan de groepsbijeenkomst deel te nemen, maar heb je wel zin om aan een interview mee te doen? Dat kan!
Het tijdstip en de plaats worden in overleg vastgesteld.

Zorgvuldig
Met alle informatie die uit de interviews en de groepsbijeenkomst komen, gaan UMC Utrecht en Youth-R-well.com uiterst zorgvuldig om.
Van de bijeenkomst zul je een verslag ontvangen met de vraag of je akkoord kunt gaan met de inhoud.
In dit onderzoek is jouw privacy gewaarborgd: alle informatie uit het verslag zal volledig anoniem verwerkt worden en in publicaties zal de informatie nooit naar personen te herleiden zijn. Na beëindiging van het onderzoek zullen jouw adresgegevens niet bewaard worden.

Het resultaat
Op basis van dit verslag, samen met die uit Zweden, Estland, Cyprus en Duitsland, zal een vragenlijst ontwikkeld worden die in heel Europa wordt uitgezet onder jongeren met een reumatische aandoening.
De uitkomsten van dit onderzoek moet de landelijke en internationale jongerenorganisaties suggesties en houvast bieden om de informatie en steun aan jongeren te verbeteren.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over dit onderzoek of heb je belangstelling om mee te doen?
Stuur dan een e-mail naar info@youth-r-well.com met als onderwerp: 'Internationaal onderzoek'.