De drogisterijen in Nederland zijn samen met het Lareb een actie begonnen om bijwerkingen van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten te melden.
Consumenten worden opgeroepen bijwerkingen actief te melden. Gaat er zoveel mis met zelfzorggeneesmiddelen?


“Zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten hebben de uitstraling veilig te zijn omdat je ze zonder de tussenkomst van een arts kunt krijgen,” vertelt Agnes Kant, directeur van Lareb, “maar elk middel dat iets doet in je lichaam, kan ook iets doen dat je niet wilt. We willen het bewustzijn vergroten, dat ook deze middelen bijwerkingen kunnen geven en vooral dat mensen deze bijwerkingen melden.”

“We krijgen weinig bijwerkingen binnen over zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten, terwijl ze er wel kunnen zijn!” Het Lareb (landelijke registratie evaluatie bijwerkingen) is een onafhankelijk kenniscentrum op het gebied van geneesmiddelenveiligheid.
Naast werking ook bijwerking

“Zelfzorggeneesmiddelen werken effectief om gezond te blijven en om tijdelijke kwalen te verhelpen,” vertelt Marten Hummel, directeur van het Centraal Bureau Drogisterijbedrijven (CBD). “Maar de werkzame stoffen die er in zitten, kunnen soms bijwerkingen hebben. Deze actie is daarom zinvol. Er gaat een signaalfunctie vanuit. Zelfzorggeneesmiddelen zijn tenslotte geen snoepjes.”

Weinig kennis over bijwerking
“Als drogisterijen merken wij dat consumenten zich er niet van bewust zijn dat zelfzorggeneesmiddelen ook geneesmiddelen zijn,” vervolgt Hummel. Het geven van voorlichting ziet het CBD daarom als een belangrijke taak van drogisten. “Bij consumenten is er weinig kennis over zelfzorggeneesmiddelen. In principe zijn deze middelen veilig te gebruiken, maar het is dan wel van belang dat je ze op de juiste manier gebruikt worden. Verkeerd gebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je neusdruppels niet langer dan een week moet gebruiken.”

Van de markt halen
Consumenten kunnen een bijwerking melden via de website mijnbijwerking.nl van Lareb. Daar wordt gekeken of het om een nieuwe of om een bekende bijwerking gaat.

Overigens kan ook een bekende bijwerking aanleiding zijn voor verder onderzoek. “Het Lareb kan een nieuwe bijwerking signaleren of voor bekende waarschuwen, bijvoorbeeld op onze website,” vertelt Agnes Kant. “We kunnen de bijwerking ook doorgeven aan het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Zij wegen onze informatie en nemen een beslissing. Dat kan zijn het aanpassen van de bijsluitertekst of bijvoorbeeld, in het uiterste geval, het van de markt halen van een product.”

Gekleurde tong als bijwerking
“Een voorbeeld van een onbekende bijwerking die bij ons is gemeld, is die van maagzuurremmer omeprazol. Je kunt daar een verkleurde tong van krijgen. Dat is niet erg. Maar als je het krijgt, wil je wel weten wat er aan de hand is.”

“Ook hebben we ontdekt dat je bij de drogist middelen kunt kopen die werking van antistollingsmiddelen negatief beïnvloeden. Dat wil je niet hebben! Zo’n melding hoort op de bijsluiter.”

Bewust gebruik
“De actie is voor ons geslaagd, als de consument bewust zelfzorggeneesmiddelen gebruikt,” vertelt CBD-directeur Hummel. “En met de terugkoppeling die we van Lareb krijgen, kunnen we betere voorlichting geven.”

“Meer inzicht krijgen, dat is ons doel,” vult Lareb-directeur Kant aan. “We weten dat het lage aantal meldingen van nu niet kan kloppen. We krijgen nu te weinig meldingen om het juiste beeld te krijgen. Meer inzicht krijgen in de bijwerkingen van zelfzorggeneesmiddelen en gezondheidsproducten is belangrijker dan de aantallen.”

Meer informatie over de campagne vind je hier.

Bron