Reumatoloog dr. Radboud Dolhain van het Erasmus MC in Rotterdam gaat onderzoek doen naar de ontwikkeling van kinderen die geboren zijn uit een moeder met reuma. Dolhain zal hiervoor de werking van hun DNA bestuderen.

De uitkomst van het onderzoek moet leiden tot betere zorg aan zwangere vrouwen met een reumatische ziekte en aan hun kinderen.

 Dr. Radboud DolhainDr. Dolhain is projectleider van de PARA-studie. Deze studie onderzoekt de relatie zwangerschap en reumatoïde artritis. Het Reumafonds financierde al meerdere onderdelen van deze studie.

Zwangerschap is een interessant gegeven bij reuma omdat zwangerschap de enige natuurlijke situatie is, waarin reumatoïde artritis (RA) spontaan tot rust kan komen.

Later problemen
Eén van de uitkomsten van de studie is dat kinderen van vrouwen van wie de reuma niet tot rust kwam, een lager geboortegewicht hebben. Na de geboorte halen de kinderen dat meestal snel in. Dit lijkt gunstig. Maar tegenwoordig weten we dat een laag geboortegewicht, samen met versnelde inhaalgroei, een risicofactor is voor hart- en vaatziekten en stofwisselings-ziekten (suikerziekte, vetzucht) op latere leeftijd. De vraag is hoe dit komt.

Een aanknopingspunt is, dat uit ander onderzoek blijkt dat veranderingen in de werking van het DNA bijdragen aan het ontstaan van hart- en vaatziekten en stofwisselingsziekten.
Dr. Dolhain gaat daarom onderzoeken of de actieve reuma en de reuma-medicijnen van de moeder, de werking van het DNA van de kinderen verandert. Ons DNA bevat onze erfelijke informatie. Het bevat de recepten voor al onze kenmerken en voor hoe ons lichaam werkt.

Het DNA werkt anders
Dr. Dolhains vermoeden is, dat er niets verandert aan het DNA zelf. Maar wel aan de moleculen die vlak na de bevruchting aan het DNA van het embryo gekoppeld worden. Die moleculen zorgen ervoor dat het DNA beter of minder goed werkt; het zijn als het ware de aan- en uit knoppen van het DNA. Hij gaat onderzoeken of actieve ziekte of de reumamedicijnen van invloed zijn op het totale aantal van deze moleculen, die aan het DNA gekoppeld worden.

Als uit dit onderzoekt blijkt, dat zijn idee juist is, dan betekent dit dat de ziekte van de moeder gevolgen kan hebben voor haar kinderen. Ook later in hun leven, omdat ze meer kans lopen op hart- en vaatziekten of stof-wisselingsziekten. Dat is heel belangrijk om te weten, want de behandeling van zwangere vrouwen met reuma zal zich erop moeten richten om dat te voorkomen.

Titel onderzoek: Epigenetic changes in children born to mothers with active rheumatoid arthritis during pregnancy
Projectleider:     Dr. R.J.E.M. Dolhain
Universiteit:       ErasmusMC Rotterdam
Looptijd:           2014-2018