Cursus “Doelbewust!”

Onlangs is een onderzoek gestart naar de nieuwe cursus “Doelbewust!”, bedoeld om mensen te helpen optimaal te leven met reuma.
Wellicht hebt u er al iets over gehoord bij uw bezoek op de polikliniek. Bent u benieuwd naar de nieuwe cursus?

Optimaal leven met reuma
Vindt u het soms moeilijk dat u bepaalde dingen niet meer kunt door uw reuma?
Of merkt u dat u minder mee kunt komen of dingen die u belangrijker vindt moeizamer gaan?
Wilt u ervaren wat u allemaal kunt met reuma?

Universiteit Twente is op zoek naar mensen met ontstekingsreuma (o.a. Reumatoïde Artritis, Artritis Psoriatica, ziekte van Bechterew, systeemaandoeningen en jicht) die mee willen doen aan het onderzoek naar de nieuwe groepscursus `Doelbewust!`.
Deze cursus is erop gericht mensen te ondersteunen bij het omgaan met reuma.
Tijdens de cursus kunt u leren hoe u uw leven goed op de rails zet, met reuma.
De cursus wordt gegeven door een getrainde reumaverpleegkundige, aan groepen van 8 tot 10 mensen.
De cursus wordt zowel ’s middags als ’s avonds aangeboden en er zullen het komende jaar meerdere startmomenten zijn.

Deelname aan deze studie houdt voor u in dat u de gratis cursus `Doelbewust!` kunt volgen.
De cursus bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2 uur en korte huiswerkoefeningen. Verder vragen wij u vijf keer een vragenlijst in te vullen.

Wilt u meer informatie of wilt u meedoen?
Hiervoor kunt u terecht bij uw reumatoloog of verpleegkundige.

Bron